• +420 553 687 200
  • +420 602 527 887
  • info@gypstrend.cz
  • Stiborská 790, 747 27 Kobeřice

G-Sal plus, GYPSTREND s.r.o. - Kobeřice

Použití:

G-Sal+ je redukční prostředek určený k redukci rozpustných šestimocných chromanů (Cr6+) v cementech a hmot obsahujících cement s obsahem chromanů.

Složení:

Aktivní složku G-Sal+ tvoří zelená skalice (krystalický heptahydrát síranu železnatého), která je chemicky vysušena sádrovým pojivem. Obsah aktivní složky činí min. 60%, max. 70% z celkové hmotnosti.

Technické parametry:

G-Sal+ je jako prášková homogenní hmota, vzduchem dopravovatelná.

Aplikace:

Nejúčinnější aplikace je dávkování G-Sal+ v závěru procesu mletí slínku nebo bezprostředně poté. Množství redukčního prostředku G-Sal+ je odvislé od obsahu šestimocného chromanu ve slínku. Typická dávka redukčního činidla G-Sal+: 0,15% z hmotnosti slínku.

Balení:

G-Sal+ je vzduchem dopravovatelný, je možno jej dopravovat jako volně ložený v cisternách nebo v BIG-BAG vacích.

Bezpečnost:

G-Sal+ není nebezpečná látka. Při manipulaci je nutno omezit styk pokožky a sliznic, používat ochranné prostředky (respirátor, rukavice a brýle).
Bližší informace viz, Bezpečnostní list.

Zpracoval: Ing. Jaromír Hlisnikovský vývojový pracovník, vedoucí technické kontroly

Technický list

Bližší informace ke stažení ve formátu PDF zde: PDF