• +420 553 687 200
  • +420 602 527 887
  • info@gypstrend.cz
  • Stiborská 790, 747 27 Kobeřice

Ukládání odpadů, GYPSTREND s.r.o. - Kobeřice

Díky prostorům vzniklých vytěžením sádrovce a nutností jejich následné rekultivace, nabízíme také možnost uložení inertních materiálů, jako např. stavební sutě, nepotřebné zeminy a dalších materiálů uvedených v seznamu.

Souhlas s provozováním zařízení k využívání vyjmenovaných odpadů vydal odbor Životního prostředí Moravskoslezského kraje pod.č.j. MSK 94108/2006.

Nakládání s odpadem

Provozní doba příjmu odpadů
Pondělí 06 : 00 — 16 : 30
Úterý 06 : 00 — 16 : 30
Středa 06 : 00 — 16 : 30
Čtvrtek 06 : 00 — 16 : 30
Pátek 06 : 00 — 16 : 30
Sobota 06 : 00 — 16 : 30
Neděle 06 : 00 — 16 : 30
Informace k odpadům
Ceník ukládání stavebního odpadu platný PDF
Seznam přijímaných odpadů PDF
Průvodní list uložení odpadu + čestné prohlášení ke stažení PDF
POZOR ZMĚNA - placení za ukládání odpadu - platné od 1.9.2022 PDF

Kontaktní informace

Tomáš Krejčí
Tel.: 553 687 208
E-mail: krejci@gypstrend.cz