• +420 553 687 200
  • +420 602 527 887
  • info@gypstrend.cz
  • Stiborská 790, 747 27 Kobeřice

POLITIKA SPOLEČNOSTI GYPSTREND s.r.o.

Vedení společnosti se plně ztotožňuje s příslušnými ustanoveními norem. Politiku prosazuje ve své rozhodovací činnosti.
Zavazuje se k plnění požadavků systému managementu jakosti a systému environmentu a je si vědomo nutnosti podpory pro zajištění činnosti procesů obou systémů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

ISO

Platnost od 06.01.2020
Schválila: Ing. Anna Šímová- prokurista

ISO ke stažení ve formátu PDF zde: PDF